Catatan

Tunjukkan catatan dari Ogos, 2014

VISI DAN MISI SERI TAIPING

VISI    Mewujudkan rangkaian Intitusi pendidikan   Islam bersepadu yang unik , cemerlang , gemilang dan   terbilang .  MISI i.   Menyedia dan melaksanakan kurikulum tarbiyah yang lengkap dan seimbang di antara pendidikan rohani,aqli,emosi, jasmani dan keterampilan di peringkat asas, rendah dan menengah. ii.    Membangun dan menyelaras institusi pendidikan bersepadu yang berkualiti berasaskan nilai kasih sayang,amal jama’ie, harmonis dan semangat perjuangan yang kental. iii.     Membina generasi khayraummah bertaqwa,berketrampilan,relevan , penuh iltizam dan istiqamah . iv.    Membangun dan menyediakan   kekuatan dana yang mantap sebagai   asas kejayaan visi khayra ummah .